28/05-2023 05:28:59
http://shop.vikingegaarden.com/content/term/disclaimer

Alt materiale og indhold på denne hjemmeside stilles til rådighed ”SOM BESET” uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art herunder ingen garanti for, at en vare er salgbar, uden krænkelse af nogens immaterialret eller egnethed til noget bestemt formål. Der påhviler i intet tilfælde Vikingegaarden A/S nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder for eksempel avancetab, driftstab, tab af informationer), som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Dette gælder selv om Vikingegaarden A/S måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.


Hvis du har yderligere spørgsmål eller overvejelser om ansvarsfraskrivelsen, kan du kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt via mail eller brev.


info@vikingegaarden.com


Vikingegaarden A/S
Tinnetvej 70
DK-7173 Vonge

© 2011-2023 Vikingegaarden A/S Vikingegaarden A/S, Tinnetvej 70, 7173 Vonge, Danmark, Telefon +45 75 803 960, E-mail: info@vikingegaarden.com, CVR: 3008 9375, www.vikingegaarden.com